SD Sistem I Plotë Armimi

SD SISTEM I PLOΤË ARMIMI

SIDENOR GRUP është i vetmi që ofron në tregun Grek dhe më gjërë një Sistem të plotë të çeliqeve SD për përforcimin e betonit të armur dhe përbëhet nga produkte të veçanta çeliku të cilat garantojnë cilesi të lartë, plotësojnë kërkesat gjithmonë në rritje për qëndrueshmëri  të lartë për strukturar prej betoni të armuar me Çelik të Vijaskuar, ulin kohëzgjatjen e ndertimit si dhe koston përfundimtare.  

SD Sistem I Plotë Armimi

Çelik SD per Armim B/A

·       Shufra te Drejta të Vijaskuar & Rrota (katange)

·       SD Gjatësi të vecanta të shufrave të çelikut

·       SD Hekur Ndertimi Rrote

SD Stafa të Parafabrikuar

·       SD Zgara për stafa kollonash dhe trarësh

·       SIDEFIT Zgara të Vecanta

·       SD Zgara të Thjeshta Ndertimi

·       SIDEFOR Element të gatshëm tridimencional

·       SIDEFOR PLUS Element të gatshëm tridimencional

INOMIX Fibra Çeliku

Trajliçe të Gatshme Çeliku