Mjedisor certifikimi

CERTIFIKIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT MJEDISOR SIPAS STANDARDIT EN ISO 14001:2004 NGA ELOT

SIDENOR SA është prodhuesi i parë grek i çelikut që aplikon një Sistem Menaxhimi Mjedisor sipas standardit EN ISO 14001:2004.

Ky certifikim përfshin 2 komplekset kryesore industriale greke në Selanik (SIDENOR SA) dhe Almiros (SOVEL SA), si edhe kompleksin industrial të STOMANA INDUSTRY SA në Pernik, Bullgari.