Profile Hekuri (hot mbështjellë)

SIDENOR është prodhuesi i vetëm grek i profileve të hekurit për përdorim të gjerë. Ai mban në stok një gamë të plotë produktesh, duke ofruar kështu periudha të shkurtra dërgimi si brenda Greqisë dhe vendeve të tjera evropiane ku kompania kryen biznes. Prestigji i emrit të SIDENOR, cilësia e profileve të hekurit me certifikime ndërkombëtare (ISO, IQ-NET, ELOT, U-Mark), njohuria teknike në prodhim dhe fleksibiliteti, rrjeti i madh i shpërndarjes dhe shërbimet e cilësisë së lartë të ofruara nga SIDENOR përmes përfaqësuesve të vet, janë vetëm disa prej avantazheve që e bëjnë SIDENOR kompaninë me përqindjen më të madhe të tregut në Greqi.

Profilet e hekurit prodhohen në fabrikën e SIDENOR në Selanik, e cila prodhon shumicën e gamës, dhe në fabrikën e STOMANA SA në Pernik të Bullgarisë, e cila prodhon kënde, profile UPN dhe shufra të rrumbullakëta të dimensioneve më të mëdha.

Pozicioni i SIDENOR në tregun e profileve të hekurit përforcohet në mënyrë të konsiderueshme nga pozicioni lider dhe shitjet kombëtare dhe rrjeti i shpërndarjes së përfaqësuesve të tij, SIDMA SA, një kompani me traditë dhe përvojë të gjatë, dhe njohuri teknike në prodhimin dhe tregun e produkteve të çelikut, si edhe nga pozicioni lider i ANTIMET SA në Kretë.

Në të njëjtën kohë, përmes departamenteve të veta të eksportit, SIDENOR është gjithnjë e më shumë aktiv në tregjet e Ballkanit dhe Qipros, ku ka fituar tashmë përqindje të konsiderueshme të tregut.

PROFILE HEKURI PËR PËRDORIM TË GJERË

Lloji

Fabrika SIDENOR
(Selanik)

Fabrika STOMANA
(Pernik, Bullgari *)

SHUFRA KATRORE Gjatësia anësore nga 10 deri 40 mm -
SHUFRA TË SHESHTA Gjerësia nga 20 deri 150 mm
Trashësia nga 5 deri 20 mm
Gjerësia nga 80 deri 180 mm
Trashësia nga 40 deri 90 mm
SHUFRA TË RRUMBULLAKËTA Diametri nga 10 deri 40 mm Diametri nga 40 deri 120 mm
KËNDE TË BARABARTA Gjerësia e brinjës nga 20 deri 50 mm
Trashësia e brinjës nga 3 deri 6 mm
Gjerësia e brinjës nga 60 deri 100 mm
Trashësia e brinjës nga 6 deri 12 mm
TRAVERSA IPE Lartësia e seksionit nga 80 deri 120 mm -
KANALE UPN Lartësia e seksionit 30 mm Lartësia e seksionit nga 80 deri 140 mm

 (*) Për karakteristikat teknike dhe broshurat e gamës së prodhimit të STOMANA, ju lutemi vizitoni www.stomana.bg

 
Zgjerimi i SIDENOR në tregje të reja në rajonin më të gjerë të Ballkanit, kombinohet sigurisht me planet e reja të investimit, të cilat do të synojnë të zgjerojnë gamën e prodhimit duke shtuar produkte të reja, duke ulur kostot e prodhimit, duke rritur cilësinë dhe disponueshmërinë dhe duke përmirësuar shërbimet që ofrohen nga përfaqësuesit e tij.