Shufrat e rrumbullakëta

Shufrat e rrumbullakëta prodhohen në fabrikën e SIDENOR në Selanik, me gjatësi prej 6 metrash dhe diametra nga Ø10 mm deri Ø40 mm dhe në fabrikën e STOMANA SA në Bullgari, me diametra nga Ø40 mm deri Ø120 mm. Shufrat e rrumbullakëta përdoren për prodhuesit e kangjellave tradicionale, prodhuesit e pajisjeve mekanike, etj.