Lidhje hekurudhore

Lidhjet hekurudhore janë profile speciale të petëzuara në të nxehtë që përdoren për ndërtimin e shinave hekurudhore të llojit S49 dhe përbëjnë bashkimet mes shinave individuale. Për karakteristikat teknike bihet dakord me klientin, në varësi të specifikimeve të secilës punë.