Produkte të telëzuara

Produktet e ERLIKON SA si tel i galvanizuar, rrjetë teli dhe rrjetë hekzagonale me thurje të dyfishtë (serasaneti) prodhohen në fabrikën e kompanisë në Kilkis dhe plotësojnë të gjitha kërkesat e tregut, nga prodhimi i rrjetës së gardhit deri te kabllot.
 
            
 

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni www.erlikon.gr