Agregate të forta dhe materiale ndërtimi

AEIFOROS, një filial i SIDENOR, synon riciklimin e të gjitha nënprodukteve që lindin nga procesi i prodhimit i industrive të Grupit SIDENOR, duke kontribuuar kështu në mënyrë decizive në mbrojtjen e mjedisit.

Produktet kryesore të kompanisë janë:

- Agregate kundër rrëshqitjes për ndërtimin e trotuareve të rrugëve të certifikuara sipas standardit CE13043

- Rërë (pa mbushës) për dysheme industriale, produkte çimentoje (pllaka betoni, blloqe shtrimi), impiante trajtimi për ujërat e zeza, punim me grimca rëre

- Rërë e imët me peshë specifike të lehtë dhe lëndë lidhëse hidraulike

- Lëndë të para për suva, materiale ndërtimi dhe veshje

- Metale joferroze (alumin, bakër, bronz, etj.) nga riciklimi i automjeteve dhe pajisjeve elektro-shtëpiake

Që prej vitit 2005, AEIFOROS ka gjithashtu në funksionim një njësi kundër ndotjes për riciklimin e automjeteve të papërdorshme dhe një qendër për riciklimin e pajisjeve elektrike.

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni: www.aeiforos.gr