Traversa IPE

Traversat IPE prodhohen në fabrikën e SIDENOR në Selanik me një gjatësi prej 6 deri 12 metrash dhe me lartësi seksioni nga 80 mm deri 120 mm. IPE-të përdoren në konstruksione metalike si p.sh. korniza metalike për konstruksion, struktura mbajtëse për çati, papafingo, etj.