Inovacionet

 2009

SIDENOR SA bëhet kompania e parë greke e çelikut që certifikohet nga CARES

 2009

Shenja CE mbi çelikun e markës për përdorim të gjerë, seksionet e zgavërta dhe tubat (certifikimi nga viti 2006)  

 2008


Rrjeta e telit certifikohet sipas standardit ELOT - 1421

 2008


Instalimi i furnizimit të vazhdueshëm të skrapit EAF (CONSTEEL)

 2007

SIDENOR SA bëhet prodhuesi i parë grek i industrisë së çelikut që aplikon një Sistem Menaxhimi të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë të certifikuar sipas standardit ELOT 1801:2002 dhe OHSAS 18001:1999

 2005


SIDENOR SA bëhet prodhuesi i parë grek i çelikut që aplikon një Sistem Menaxhimi Mjedisor të certifikuar sipas standardit ISO 14001:2004 nga ELOT
 

 2005

Lançimi i produkteve të SIDEFOR (elementë të parafabrikuar 3D transversalë përforcues për kolona, traversa dhe mure me panele)

 2004

Lançimi i tubacioneve të gazit natyror SD TUBE GAZ sipas specifikimeve të BE-së dhe traversa të zgavërta , me forcë të lartë në tërheqje SD HSS EXTRA, me shtrirje deri T500

 2003

Lançimi i çelikut SD shkalla C për beton arme me epshmëri të lartë

 2002

Lançimi i rrjetës speciale për beton arme SIDEFIT

 2000

Lançimi i rrjetës për kolona beton arme prej shufrash të drejta me hapësirë 10 cm

 2000

Shënimi "SD" në secilën shufër çeliku për beton arme.
SD bëhet sinonim i cilësisë

 1998

SIDENOR SA bëhet prodhuesi i parë grek i çelikut që aplikon një Sistem Menaxhimi të Cilësisë të certifikuar sipas standardit ISO 9002 (tani ISO 9001:2008) nga ELOT

 1997

SIDENOR bëhet prodhuesi i parë grek i çelikut që implementon kontrollin e radioaktivitetit në të gjitha lëndët e para hyrëse

 1993

SIDENOR certifikohet nga organizata certifikuese gjermane dhe të tjera evropiane

 1993

Lançimi i çelikut për beton arme StIV (S500s)