Tehe për presa plugu

Tehet për presa plugu janë profile speciale të petëzuara në të nxehtë, që përdoren për prodhimin e makinerive për përdorime bujqësore.