TEPROSTEEL SA

TEPROSTEEL prodhon shufra me prerje të tërthortë të rrumbullakët (çeliqe speciale), që përdoren për prodhimin e pjesëve të makinerive dhe automjeteve, makineritë bujqësore dhe sistemet hidraulike.

Strukturat e saj veprojnë brenda fabrikës së STOMANA INDUSTRY në Pernik të Bullgarisë dhe përfshijnë linja prodhimi që prodhojnë shufra me petëzim në të ftohtë, makineri drejtuese, makineri prerëse, një linjë prodhimi shufrash me zhveshje dhe pastrim të sipërfaqes mekanike, furra për trajtimin me të nxehtë të metaleve dhe linjave të testimit jodëmtues.

Produktet: shufra të drejta me prerje të tërthortë rrethore të prodhuara pas petëzimit me të nxehtë (diametra nga 20 deri 120 mm), zhveshje mekanike (diametra nga 20 deri 115 mm), shuarje dhe temperim, forcim sipërfaqeje, mikro-aliazhe dhe prerje e lirë, në kategoritë e zakonshme të çelikut me karbon, në përputhje me standardet evropiane dhe specifikimet e klientëve.

Për të përmirësuar kapacitetin prodhues të fabrikës, për të pasuruar gamën e produkteve të saj dhe për të përmirësuar më tej cilësinë e produkteve, TERPOSTEEL ka projektuar dhe implementon një plan përkatës investimi.