ERLIKON SA

Fabrika e ERLIKON në Kilkis prodhon produkte të telit dhe saldimeve përfshirë, mes të tjerash, elektroda saldimi dhe tela të veshur me bakër, tel të zi dhe të galvanizuar, rrjetë të galvanizuar në rule dhe fletë, si dhe fibra çeliku. ERLIKON është prodhues unik i produkteve të saldimit në Greqi.

Pas blerjes nga ETAL S.A., blerje që përfundoi në vitin 2010, fabrika e ERLIKON gjithashtu projekton, prodhon dhe shpërndan në treg fibra çeliku për beton arme. Ajo është aktualisht e vetmja kompani greke dhe nga të paktat në botë me ekspertizën e duhur për prodhimin e fibrave të lidhura me dispersion direkt me betonin pa pasur problemin e topëzimit të fibrës gjatë përzierjes. Për të ruajtur avantazhin e saj konkurrues në nivelin teknologjik dhe të ekspertizës, Kompania kryen një program të gjerë kërkimi në lidhje me zhvillimin e aplikimeve të fibrave të çelikut për beton arme.

Produktet e prodhuara në fabrikën në Kilkis janë:

Sektori i elektrodave: Elektroda saldimi për të gjitha llojet e çelikut, elektroda për restaurimin dhe riparimin e çelikut, elektroda për saldimin dhe riparimin e metaleve joferroze, elektroda për saldimin dhe riparimin e hekurit të derdhur, elektroda për prerjen e metaleve, tela të veshur me bakër (CO2) për saldim automatik dhe gjysmë automatik.

Sektori i produkteve të telit: Tel i butë i galvanizuar, tel gjysmë i fortë i galvanizuar, tel shumë i galvanizuar, tel i fortë i zi (i kalitur), rrjeta të galvanizuara të salduara në fletë, rrjeta të galvanizuara të salduara në rule.

Sektori i fibrave të çelikut: fibra çeliku për beton arme, gjatësi 30 mm - 100 mm dhe diametër 0,75 mm - 1,20 mm.

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë është i certifikuar sipas standardit EN ISO 9001:2008

Fabrika e ERLIKON në Selanik aplikon një Sistem të Menaxhimit të Mjedisit të certifikuar sipas standardit ISO 14001:2004 nga ELOT si edhe një Sistem Menaxhimi të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë të certifikuar sipas standardit OHSAS 18001:2007.

URL: www.erlikon.gr