Shufra te Drejta të Vijaskuar & Rrota (katange)

SD - CLASS C REINFORCING STEEL